Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Σε πολλούς κύκλους εξωσωματικής γονιμοποίησης μετά την εμβρυομεταφορά υπάρχουν επιπλέον έμβρυα, που κρυοσυντηρούνται για πιθανή χρήση στο μέλλον.
Αν μια γυναίκα δεν μείνει έγκυος άμεσα στην εμβρυομεταφορά «φρέσκων» εμβρύων μετα την ωοληψία, τότε μπορεί να μεταφέρει τα κρυοσυντηρημένα έμβρυα σε δεύτερο χρόνο και να πετύχει.
Πρόκειται για μια πολύ πιο απλή διαδικασία που δεν περιλαμβάνει ενέσιμα φάρμακα, απλά η γυναίκα προετοιμάζει το ενδομήτριο της με κάποια χάπια , το οποίο ελέγχεται με 1 ή 2 υπερήχους και στην συνέχεια γίνεται η εμβρυομεταφορά στην ιδανική χρονική στιγμή.
Η εμβρυομεταφορά κρυοσυντηρημένων εμβρύων έχει εξαιρετικά αποτελέσματα. Ο χρόνος που θα παραμείνουν κρυοσυντηρημένα τα έμβρυα δεν επηρεάζει την ποιότητά τους.
Η κρυοσυντήρηση εμβρύων μπορεί να βοηθήσει γυναίκες που πρόκειται να αντιμετωπίσουν μια κατάσταση που θα μειώσει την γονιμότητα τους (καρκίνος, χημειοθεραπεία, ακτινοθεραπεία). Είναι ο πιο αποτελεσματικός τρόπος διατήρησης της γονιμότητας για τις γυναίκες.

Κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων (Freeze All Policy)

Συνήθως γίνεται σε κύκλους εξωσωματικής με υπερδιέγερση ωοθηκών γιατί μειώνει σημαντικά της πιθανότητες σοβαρής υπερδιέγερσης και θεωρητικά η μεταφορά σε δεύτερο χρόνο γίνεται όταν τα επίπεδα οιστρογόνων είναι πιο κοντά στο φυσιολογικό , δίνοντας έτσι και καλύτερα αποτελέσματα.

Γενικά όταν οι συνθήκες δεν είναι ιδανικές για μεταφορά, προτείνεται κρυοσυντήρηση όλων των εμβρύων και μεταφορά σε δεύτερο χρόνο.

Institute of Life
Why Choose us
In collaboration with embryo tools, we created a model unit into the premises of the maternity hospital IASO. We have Assembled a top team of scientists in assisted reproduction ready to face even the most difficult cases.