Βιοψία Βλαστοκυστών

Η βιοψία βλαστοκυστών είναι μια τεχνική, η οποία πραγματοποιείται από τους εμβρυολόγους μας πριν την διαδικασία της τεχνητής γονιμοποίησης, με σκοπό να αφαιρεθούν ένα ή περισσότερα κύτταρα από τα έμβρυα. Αυτά τα κύτταρα περνούν από γενετικές/μοριακές αναλύσεις με σκοπό να γίνει διάγνωση στο γενετικό τους υλικό. Η τεχνική αυτή χρησιμοποιείται πριν από την εμβρυομεταφορά για την επιλογή υγιών εμβρύων, τα οποία δεν φέρουν γενετικές παθήσεις ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες, όπως Θαλασσαιμία, Σύνδρομο Down κ.τ.λ.

Institute of Life
Γιατί να μας επιλέξετε
Σε συνεργασία με μια από τις πρωτοπόρες Ισπανικές εταιρείες στον χώρο της υποβοηθούμενης αναπαραγωγής την Embryo Tools, δημιουργήσαμε πρότυπες μονάδες υποβοηθούμενης αναπαραγωγής στα τρία μεγαλύτερα μαιευτήρια της Ελλάδας. Έχουμε δημιουργήσει μια κορυφαία ομάδα επιστημόνων έτοιμη να αντιμετωπίσει ακόμα και τις πιο δύσκολες περιπτώσεις.