Ο Όμιλος Εταιρειών ΙΑΣΩ έχει ως βασική προτεραιότητά του την αποδοτική λειτουργία και την εύχρηστη πλοήγησή σας στονδιαδικτυακό τόποhttps://www.groupiaso.gr,καθώς και στους επιμέρους ιστότοπους των Εταιρειών του Ομίλου (www.da.groupiaso.gr, www.iaso.gr, www.iasopaidon.gr, www.iasothessalias.gr, www.filoktitis.com.grwww.iolife.eu) (εφεξής συνοπτικά καλούμενοι ως «Ιστοσελίδα»). Για τον σκοπό αυτό χρησιμοποιεί cookies, σε πλήρη συμμόρφωση με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο,ήτοι το Γενικό Κανονισμό Προστασίας Δεδομένων (ΕΕ)2016/679 (εφεξής «ΓΚΠΔ»), αλλά και το με αρ. Πρωτ. Γ/ΕΞ/1525/25.02.2020 Δελτίο Τύπου της Αρχής Προστασίας Δεδομένων Προσωπικού Χαρακτήρα «Συστάσεις για τη συμμόρφωση υπευθύνων επεξεργασίας δεδομένων με την ειδική νομοθεσία για τις ηλεκτρονικές επικοινωνίες».

Με την παρούσα Πολιτική για τα cookies (εφεξής η «Πολιτική»), προσδιορίζονται οι όροι και οι προϋποθέσεις που τηρούνται από τον Όμιλο ΙΑΣΩ κατά την επεξεργασία δεδομένων σε σχέση με τη διαχείριση cookies και των συναφών τεχνολογιών.

 

Υπεύθυνος Επεξεργασίας

Ως Υπεύθυνος επεξεργασίας για τη συλλογή, αποθήκευση και εν γένει επεξεργασία προσωπικών δεδομένων των χρηστών της Ιστοσελίδας ορίζονται οι επιμέρους Κλινικές ή Εταιρείες του Ομίλου, ήτοι:

(α) την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΙΔΙΩΤΙΚΗ ΓΕΝΙΚΗ, ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ – ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ & ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΔΙΑΓΝΩΣΤΙΚΟ, ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΟ & ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ Α.Ε.» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37, Τ.Κ. 15123 και Α.Φ.Μ. 094055324,

(β) την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «IMS – IASOMEDICALSOLUTIONSS.A.», με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 15123 και Α.Φ.Μ. 999634525,

(γ) την εταιρεία με την επωνυμία «MEDSTEMSERVICES ΥΠΟΣΤΗΡΙΚΤΙΚΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «MEDSTEMSERVICESA.E.» (πρώην «ΙΑΣΩ SERVICES Α.Ε.»),με έδρα στο Δήμο Αμαρουσίου του Νομού Αττικής, επί της Λεωφόρου Κηφισίας 37-39, Τ.Κ. 15123 και Α.Φ.Μ. 999634537,

(δ) την εταιρεία με την επωνυμία «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ ΓΕΝΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ – ΙΔΙΩΤΙΚΟ ΜΑΙΕΥΤΗΡΙΟ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΙΑΣΩ ΘΕΣΣΑΛΙΑΣ Α.Ε.», με έδρα στο Δήμο Κιλελέρ του Νομού Λάρισας, 8ο χλμ. Π.Ε.Ο. Λάρισας – Αθηνών, Τ.Κ. 41500 και Α.Φ.Μ. 999613321,

(ε) την εταιρεία με την επωνυμία «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ – ΚΕΝΤΡΟ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ, ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΩΝ, ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΚΑΙ ΠΑΣΧΟΝΤΩΝ ΑΤΟΜΩΝ ΑΝΩΝΥΜΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ» και το διακριτικό τίτλο «ΦΙΛΟΚΤΗΤΗΣ Α.Ε.», με έδρα στο Κορωπί του Νομού Αττικής επί της συμβολής των οδών Πευκών& Πεισιστράτου, Τ.Κ. 19400 και Α.Φ.Μ. 094535830.

 

Τι είναι τα cookiesκαι για ποιο σκοπό χρησιμοποιούνται;

Τα cookies είναι ένα μικρό τμήμα κειμένου με μικρό όγκο δεδομένων που αποστέλλεται στο φυλλομετρητή («browser»), όταν κάποιος επισκέπτεται μία ιστοσελίδα και αποθηκεύονται από τον κεντρικό server της ιστοσελίδας στο σκληρό δίσκο του υπολογιστή ή οποιασδήποτε άλλης ηλεκτρονικής συσκευής του χρήστη. Οι εταιρείες του Ομίλου ΙΑΣΩ χρησιμοποιούν στις Ιστοσελίδες τους τις εξής κατηγορίες cookies: α) αναγκαία cookies, β) cookies προτιμήσεων, γ) στατιστικά cookies και δ) cookies εμπορικής προώθησης. Στο ειδικό εργαλείο (tool) που σας παρέχεται μέσω της Ιστοσελίδας το οποίο βρίσκεται διαθέσιμο εδώ, μπορείτε να πληροφορηθείτε για κάθε επιμέρους κατηγορία cookiesπου χρησιμοποιούμε στην Ιστοσελίδα μας, καθώς επίσης και για τον σκοπό χρήσης και το χρόνο τήρησης καθεμίας εξ αυτών.

 

Πώς μπορείτε να διαχειριστείτε τα cookies;

Με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies και αυτών για την ασφάλεια του χρήστη, η εγκατάσταση των λοιπών γίνεται αποκλειστικά και μόνο με τη συγκατάθεσή σας. Η αποδοχή κάθε ξεχωριστού είδους μη υποχρεωτικών cookiesδεν συνεπάγεται σε καμία περίπτωση αυτόματα την αποδοχή και των λοιπών.

Η ενημέρωση και η παροχή της συγκατάθεσής σας γίνονται μέσω των σχετικών μηχανισμών που σας παρέχονται από το χρησιμοποιούμενο στην Ιστοσελίδα μας σχετικο εργαλείο. Μέσω του εν λόγω εργαλείου, σας παρέχεται ειδική ενημέρωση για κάθε κατηγορία cookies που συλλέγουμε και επεξεργαζόμαστε, στην οποία μπορείτε να έχετε πρόσβαση ανεξαρτήτως του είδους της ηλεκτρονικής συκευής που χρησιμοποιείτε.

Εάν δεν αποδεχτείτε τη χρήση cookies ή δεν προβείτε σε αποδοχή ή απόρριψη αυτών και συνεχίσετε την πλοήγησή σας μετά την εμφάνιση του σχετικού αναδυόμενου παραθύρου, δεν θα γίνει χρήση ή εγκατάσταση αυτών στην συσκευή σας, με την εξαίρεση των απολύτως αναγκαίων cookies.

 

Τα δικαιώματά σας

Αναφορικά με την ανωτέρω περιγραφόμενη επεξεργασία, έχετε τα δικαιώματα που προβλέπονται στα άρθρα 12-22 του ΓΚΠΔ. Μπορείτε να ενημερωθείτε αναλυτικά για τα δικαιώματά σας και τον τρόπο άσκησής τους, ανατρέχοντας στην γενική Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων του Ομίλου ΙΑΣΩ που είναι αναρτημένη εδώ.

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Please DO NOT enter personal and health data in this field.

   (!) Please DO NOT enter personal and health data in this field.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?