Δημοσιογραφική ενημέρωση στα κεντρικά δελτία ειδήσεων του Star, του Alpha και του Kontra σχετικά με την πιστοποίηση των κλινικών αποτελεσμάτων και των ποσοστών επιτυχίας που έλαβε η μονάδα μας!

©2021  finad sa logo Finead SA

Log in with your credentials

Forgot your details?


    (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

    skype icon iolife

      (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.