Με προηγμένους
γενετικούς ελέγχους
Οι προηγμένοι γενετικοί έλεγχοι βοηθούν ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τη μετάδοση γενετικών ασθενειών στα παιδιά, αλλά και να αντιμετωπίσουμε αγνώστου αιτίας παράγοντες υπογονιμότητας που μέχρι σήμερα ήταν αδύνατον να ανιχνευθούν. Παράλληλα, μας επιτρέπουν να μεταφέρουμε στη μήτρα μόνο τα υγιή από τα έμβρυα που δημιουργούνται κατά τη διαδικασία της εξωσωματικής γονιμοποίησης.
PGT-A

PGT-A

Μας επιτρέπει να επιλέξουμε μόνο τα έμβρυα με τον σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων για να εμφυτευτούν και κατ’ επέκταση να οδηγήσουν στην γέννηση ενός υγιούς μωρού.

PGT-M

PGT-M

Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος μονογονιδιακών νοσημάτων (PGT-M) γίνετε προκειμένου να επιλέξουμε στα πλαίσια ΙΥΑ τα έμβρυα τα οποία δεν φέρουν τις ασθένειες που προκύπτουν από την φορεία των γονέων.

niPGT-A

niPGT-A

Η πρωτοποριακή μη επεμβατική διαδικασία (niPGT-Α) εξαλείφει την ανάγκη για βιοψία του εμβρύου και διευκόλυνει την πρόσβαση για έλεγχο των χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε έμβρυα από όλους τους κύκλους IVF.

enfomitrio

ER Map, ERA test

Έλεγχός υποδεκτικότητας ενδομητρίου (ER Map, ERA test)

Male doctor writes notes on the clipboard in the hospital

Ανοσολογικός έλεγχος ενδομητρίου IM-Map

Για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη κύηση, είναι σημαντικό τα μητρικά και εμβρυϊκά κύτταρα να συνυπάρχουν σε μια λεπτή ρύθμιση της ανοσολογικής ισορροπίας

mikroviologikos-k-vioxhmikos-elegxos

KIR-HLAc genetic matching

Ταυτοποίηση και γενετική αντιστοίχηση του απλότυπου του υποδοχέα ανοσοσφαιρίνης ενδομήτριων NK κυττάρων και του αντιγόνου των ανθρώπινων λευκοκυττάρων τροφοβλάστης (KIR-HLAc genetic matching)

©2021   Finead SA

Log in with your credentials

Forgot your details?


    (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

      (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.