Προηγμένοι Γενετικοί Έλεγχοι

iolife-PGT-complete

PGT-Complete

Παρέχει για πρώτη φορά πληροφορίες για την προέλευση της ανευπλοειδίας. Αποτελεί την εξέλιξη των προεμφυτευτικών τεστ, καθώς παρέχει σημαντικά νέα δεδομένα για τη λήψη της σωστής απόφασης.

PGT-A iolife

PGT-A

Μας επιτρέπει να επιλέξουμε μόνο τα έμβρυα με τον σωστό αριθμό χρωμοσωμάτων για να εμφυτευτούν και κατ’ επέκταση να οδηγήσουν στην γέννηση ενός υγιούς μωρού.

PGT-M iolife

PGT-M

Προεμφυτευτικός γενετικός έλεγχος μονογονιδιακών νοσημάτων (PGT-M) γίνετε προκειμένου να επιλέξουμε στα πλαίσια ΙΥΑ τα έμβρυα τα οποία δεν φέρουν τις ασθένειες που προκύπτουν από την φορεία των γονέων.

niPGT-A iolife

niPGT-A

Η πρωτοποριακή μη επεμβατική διαδικασία (niPGT-Α) εξαλείφει την ανάγκη για βιοψία του εμβρύου και διευκόλυνει την πρόσβαση για έλεγχο των χρωμοσωμικών ανωμαλιών σε έμβρυα από όλους τους κύκλους IVF.

ER Map ERA test iolife

ER Map, ERA test

Έλεγχός υποδεκτικότητας ενδομητρίου (ER Map, ERA test)

Ανοσολογικός έλεγχος ενδομητρίου IM-Map iolife

Ανοσολογικός έλεγχος ενδομητρίου IM-Map

Για να επιτευχθεί μια επιτυχημένη κύηση, είναι σημαντικό τα μητρικά και εμβρυϊκά κύτταρα να συνυπάρχουν σε μια λεπτή ρύθμιση της ανοσολογικής ισορροπίας

KIR-HLAc genetic matching

KIR-HLAc genetic matching institute of life

Ταυτοποίηση και γενετική αντιστοίχηση του απλότυπου του υποδοχέα ανοσοσφαιρίνης ενδομήτριων NK κυττάρων και του αντιγόνου των ανθρώπινων λευκοκυττάρων τροφοβλάστης (KIR-HLAc genetic matching)

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?