Έρευνα Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου (MST)

εργαστήριο Institute of Life ειδικός σε μηχανολογικό εξοπλισμό με εικαστικό στοιχείου λογοτύπου

Η Μεταφορά της Μητρικής Ατράκτου (MST) αφορά στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση σε ανθρώπινα ωάρια, ενώ διατηρείται ακέραιο το γενετικό υλικό της γυναίκας που επιθυμεί να τεκνοποιήσει

Η κλινική έρευνα της μεθόδου Μεταφοράς της Μητρικής Ατράκτου αφορά στη μιτοχονδριακή αντικατάσταση σε ανθρώπινα ωάρια, ενώ διατηρείται ακέραιο το γενετικό υλικό της γυναίκας που επιθυμεί να τεκνοποιήσει. Κατά αυτόν τον τρόπο, στο πλαίσιο της κλινικής έρευνας που διεξάγει η Institute of Life σε συνεργασία με την Embryotools, η επιστημονική ομάδα μελετά την πιθανότητα αντιμετώπισης προβλημάτων γυναικών με υπογονιμότητα και επαναλαμβανόμενες αποτυχίες εξωσωματικής γονιμοποίησης, που οφείλονται σε κυτταροπλασματικές δυσλειτουργίες των ωαρίων και επίσης την πιθανότητα αντιμετώπισης σοβαρών μιτοχονδριακών παθήσεων. Η κλινική έρευνα διεξάγεται στο εργαστήριο της Institute of Life στην Κλινική ΙΑΣΩ και  τελεί υπό την αδειοδότηση και την εποπτεία της Εθνικής Αρχής Ιατρικώς Υποβοηθούμενης Αναπαραγωγής.

Healthcare Business Gold Award Iolife Where Expecation Meets Science Institute of Life

Η Institute of Life έλαβε το Gold βραβείο στην κατηγορία της πρωτοπορίας στον κλάδο της Μαιευτικής-Γυναικολογίας-Τεχνητής Γονιμοποίησης, για την καινοτόμο κλινική έρευνα της ”Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου” που διεξάγει σε συνεργασία με την Embryotools.

Η Κλινική έρευνα «Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου» ξεκίνησε το 2015 συνεργασία με την Embryotools και αποτελείται από 3 στάδια:

 • Το 1ο στάδιο αφορούσε την Προκλινική Μελέτη σε επίμυες. Η προκλινική αυτή μελέτη βραβεύτηκε από την ASRM (The American Society for Reproductive Medicine).
 • To 2o στάδιο της έρευνας αφορούσε την προκλινική μελέτη σε ανθρώπινα ωάρια.
 • Το 3ο και τελευταίο στάδιο της Κλινικής έρευνας που είναι υπό διεξαγωγή αφορά στην πιλοτική κλινική εφαρμογή που οδηγεί σε εγκυμοσύνη.

Στο πλαίσιο της πιλοτικής αυτής εφαρμογής πέντε υγιή νεογνά έχουν ήδη έρθει στη ζωή από γυναίκες που κατά το παρελθόν είχαν πολλαπλές αποτυχημένες προσπάθειες εξωσωματικής γονιμοποίησης. Τα νεογνά παρακολουθούνται βάσει εξειδικευμένου παιδιατρικού πρωτοκόλλου και είναι πολύ καλά στην υγεία τους.

Τον Ιανουάριο του 2020, η επιστημονική ομάδα της Institute of Life βραβεύτηκε από το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών (ΕΒΕΑ). Πιο συγκεκριμένα, η επιστημονική ομάδα έλαβε το βραβείο Έρευνας – Καινοτομίας και Τεχνολογικής Ανάπτυξης για την Κλινική έρευνα της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου.

 

Σημαντική Σημείωση:
Οι γεννήσεις παιδιών με τη μέθοδο της Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου πραγματοποιούνται στο πλαίσιο εξελισσόμενου ερευνητικού πρωτοκόλλου, το οποίο αφορά σε κλινική έρευνα που οδηγεί σε εγκυμοσύνη και διεξάγεται σύμφωνα με τους όρους και προϋποθέσεις του ν. 3305/2005. Με βάση τα σημερινά επιστημονικά δεδομένα η μέθοδος Μεταφοράς Μητρικής Ατράκτου δεν αποτελεί καθιερωμένη θεραπεία υπογονιμότητας, ούτε αναγνωρισμένη μέθοδο ιατρικώς υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Βραβεία ΕΒΕΑ

Μεταφορά Μητρικής Ατράκτου (MST)

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?