Τα video που ακολουθούν δεν παρέχονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες. Οι οδηγίες παρουσιάζονται για ενημερωτικούς σκοπούς. Το ΙΑΣΩ ουδεμία ευθύνη φέρει για την εφαρμογή των οδηγιών από τους ασθενείς. Οι ασθενείς πρέπει να συμβουλεύονται το ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό της μονάδας για οποιαδήποτε απορία.

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?