Κρυοσυντήρηση εμβρύων

Κρυοσυντήρηση Εμβρύων Iolife

Τα πλεονάζοντα έμβρυα, μπορούν με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης να διατηρηθούν και να χρησιμοποιηθούν σε έναν επόμενο κύκλο εμβρυομεταφοράς ή σε περίπτωση που το ζευγάρι αποφασίσει στο μέλλον να αποκτήσει περισσότερα παιδιά

Τα πλεονάζοντα έμβρυα που θα προκύψουν, μπορούν με τη μέθοδο της κρυοσυντήρησης να διατηρηθούν για το χρονικό διάστημα που ορίζει η νομοθεσία και να χρησιμοποιηθούν σε έναν επόμενο κύκλο εμβρυομεταφοράς ή σε περίπτωση που το ζευγάρι αποφασίσει στο μέλλον να αποκτήσει περισσότερα παιδιά.

Στην περίπτωση που επιτευχθεί εγκυμοσύνη με την πρώτη προσπάθεια τα έμβρυα που κρυοσυντηρούνται, φυλάσσονται στην τράπεζα κρυοσυντήρησης, μέσα στα χρονικά όρια που θεσπίζει ο Νόμος, έως ότου το ζευγάρι αποφασίσει να αποκτήσει περισσότερα παιδιά. Ο νόμος παρέχει τη δυνατότητα στα ζευγάρια που έχουν ολοκληρώσει τον οικογενειακό τους προγραμματισμό να μπορούν είτε να διαθέσουν τα πλεονάζοντα κρυοσυντηρημένα έμβρυα χωρίς αντάλλαγμα, κατά προτεραιότητα σε άλλα πρόσωπα που έχουν ανάγκη, είτε να τα διαθέσουν, χωρίς αντάλλαγμα, για ερευνητικούς ή θεραπευτικούς σκοπούς, είτε να τα καταστρέψουν.

Βάσει ελληνικής νομοθεσίας επιτρέπεται η κρυοσυντήρηση των εμβρύων για 5 έτη. Η διάρκεια της κρυοσυντήρησης  μπορεί  να  παρατείνεται  για  πέντε  (5)  έτη κάθε  φορά (υπό την προϋπόθεση ότι η γυναίκα δεν έχει συμπληρώσει το πεντηκοστό έτος της ηλικίας της)  με έγγραφη  αίτηση  των  δικαιούμενων και ανώτατο όριο παράτασης τα είκοσι (20) έτη.

Με τη σύγχρονη μέθοδο της κατάψυξης των εμβρύων, την υαλοποίηση, τα ποσοστά επιτυχίας είναι παρόμοια με εκείνων των περιπτώσεων που έχουν χρησιμοποιηθεί φρέσκα έμβρυα, ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι οι μέθοδοι της κρυοσυντήρησης είναι ασφαλείς και δεν επηρεάζουν την ποιότητα των εμβρύων.

H κρυοσυντήρηση γίνεται σε εξαιρετικά χαμηλή θερμοκρασία (στους -196ο C) όπου ο μεταβολισμός διακόπτεται σχεδόν απολύτως, με αποτέλεσμα οι αλλοιώσεις να είναι μηδαμινές. Το υγροποιημένο αέριο που χρησιμοποιείται ευρύτατα στην υποβοηθούμενη αναπαραγωγή, αλλά και σε άλλες βιολογικές και ιατρικές εφαρμογές, και μπορεί να παρέχει τις πολύ χαμηλές αυτές θερμοκρασίες, είναι το υγρό άζωτο (Ν2). Το υγρό άζωτο, λόγω της σύστασής του, δεν προκαλεί χημικές αντιδράσεις και επομένως δεν βλάπτει τα κρυοσυντηρούμενα βιολογικά δείγματα.

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?