Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού

Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού iolife

Ο ορχικός ιστός επεξεργάζεται στο ανδρολογικό εργαστήριο ώστε να απομονωθούν τα κατάλληλα σπερματοζωάρια για γονιμοποίηση ή μελλοντική φύλαξη. Τα προς φύλαξη σπερματοζωάρια τοποθετούνται σε υγρό άζωτο στους -196°C, όπου παραμένουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μικρο-γονιμοποίηση (ICSI)

Σε περιπτώσεις αζωοσπερμίας αποφασίζεται η λήψη βιοψίας ορχικού ιστού που θα χρησιμοποιηθεί, αφενός μεν για επιβεβαίωση παρουσίας ή μη σπερματοζωαρίων ή την πιθανότητα κακοήθειας, αφετέρου δε για την λήψη σπερματοζωαρίων, αν αυτά ανευρεθούν.

Πριν από τη βιοψία ελέγχονται οι FSH, LH, τα επίπεδα Τεστοστερόνης για την αξιολόγηση της λειτουργίας των όρχεων και των σπερματικών σωληναρίων. Εάν αυτές βρεθούν αυξημένες, η πιθανότητα δυσλειτουργίας των όρχεων και η απουσία σπερματοζωαρίων είναι αυξημένη.

Ο ορχικός ιστός συλλέγεται χειρουργικά και επεξεργάζεται στο ανδρολογικό εργαστήριο ώστε να απομονωθούν σπερματοζωάρια κατάλληλα για γονιμοποίηση η μελλοντική φύλαξη.

Ακολουθεί ειδική επεξεργασία των σπερματοζωαρίων ώστε να κρυοσυντηρηθούν σε ειδικά δοχεία τα οποία τοποθετούνται σε υγρό άζωτο στους -196°C, όπου και παραμένουν μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μικρο-γονιμοποίηση (ICSI).

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?