Γενετική Εξέταση KIR-HLAc

KIR-HLAc genetic matching institute of life

Η ταυτοποίηση των KIR και HLA-C είναι μια γενετική εξέταση που μας επιτρέπει την εκτίμηση της πιθανότητας απόρριψης του εμβρύου/ων από το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας

Το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα αποβάλει οτιδήποτε αναγνωρίζει ως «ξένο σώμα» προκειμένου να προσφέρει κατάλληλη προστασία από παθογόνους παράγοντες. Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας αντιμετωπίζει ένα  νέο στοιχείο -το έμβρυο- που παρουσιάζει πατρικά αντιγόνα “ήμι-αλλογενές” σε περιπτώσεις εγκυμοσύνης με τα δικά της ωάρια ή πλήρως αλλογενές από τον πατέρα και τη δότρια σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων. Η ικανότητα του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος να “ανεχτεί” το έμβρυο, παρά την αναγνώρισή του ως ξένο στοιχείο, είναι μια απαραίτητη διαδικασία για την επιτυχή εγκυμοσύνη.

Πρόσφατες μελέτες απέδειξαν ότι οι δυσλειτουργίες στους ανοσορυθμιστικούς μηχανισμούς της μητέρας ως προς στο έμβρυο είναι υπεύθυνες για ορισμένες περιπτώσεις γυναικείας υπογονιμότητας, για αποτυχίες στην εμφύτευση ή και αποβολές.
Η ταυτοποίηση των KIR και HLA-C είναι μια γενετική εξέταση που μας επιτρέπει την εκτίμηση της πιθανότητας απόρριψης του εμβρύου/ων από το ανοσοποιητικό σύστημα της μητέρας και, ως εκ τούτου, να κατευθύνει τις ιατρικές παρεμβάσεις για την επιτυχή εγκυμοσύνη.

Υπάρχουν αρκετοί παράγοντες που είναι κρίσιμοι για την επίτευξη μιας εγκυμοσύνης: όπως η ποιότητα του εμβρύου, η προετοιμασία του ενδομητρίου και μια κατάλληλη ανοσολογική αλληλεπίδραση μεταξύ των δύο για να επιτρέψει στο έμβρυο να εμφυτευθεί και να αναπτυχθεί σωστά. Η μητρική ανοσοανοχή ως προς το έμβρυο επιτυγχάνεται μέσω της αλληλεπίδρασης μεταξύ των κυττάρων του μητρικού ανοσοποιητικού συστήματος που υπάρχουν στη μήτρα (που ονομάζονται ενδομήτρια κύτταρα ΝΚ) και του εμβρύου. Αυτά τα κύτταρα του ενδομητρίου αναγνωρίζουν το έμβρυο μέσω των υποδοχέων KIR, στους οποίους προσκολλώνται θραύσματα ταυτοποίησης του εμβρύου HLA-C, τα οποία κληρονομούνται κατά το ήμισυ από τη μητέρα και κατά το ήμισυ από τον πατέρα.
Αρκετές μελέτες έχουν δείξει ότι ορισμένοι συνδυασμοί των KIR και HLA-C είναι πιο πιθανό να οδηγήσουν σε επιπλοκές κατά την εγκυμοσύνη.

Η ταυτοποίηση των KIR και HLA-C επιτρέπει να προσδιοριστεί η συμβατότητα μεταξύ των υποδοχέων της μήτρας KIR και του “ξένου” HLA-C που παρουσιάζεται από το έμβρυο.

Στον τομέα της γονιμότητας, οι ανοσολογικές ασυμβατότητες μπορεί να επηρεάσουν τις βασικές αναπαραγωγικές διεργασίες οι οποίες, τελικά, μπορεί να οδηγήσουν σε αποτυχία εμφύτευσης, επαναλαμβανόμενες αποβολές και προεκλαμψία. Όταν ο συνδυασμός μητρικού KIR και HLA-C του μελλοντικού εμβρύου είναι ασυμβίβαστο, συνιστάται να:

 • Μεταφέρεται ένα μόνο έμβρυο για να αποφύγετε την έκθεση της μητέρας σε διπλό φορτίο ασυμβίβαστου HLA-C.
 • Συνταγογραφηθεί η ανοσοδιαμορφωτική θεραπεία στην μέλλουσα μητέρα.
 • Σε περιπτώσεις δωρεάς ωαρίων ή σπέρματος, συνιστάται ο γονοτύπηση του δότη/ριας HLA-C και η αντιστοίχιση KIR της μητέρας ώστε να εξασφαλίζεται η συμβατότητα μεταξύ μητέρας και εμβρύου.

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?