Η ανάγκη χρονικής παράτασης της γονιμότητας του άνδρα λόγω της αναβολής απόκτησης τέκνου (οικονομικοί, κοινωνικοί λόγοι) καθώς και λοιποί ιατρικοί λόγοι (π.χ κακοήθεια, κιρσοκήλη, ενδοκρινολογικές διαταραχές) καθιστούν αναγκαία την κρυοσυντήρηση ͘του σπέρματος. Μια διαδικασία δηλαδή αποθήκευσης του σπέρματος σε ειδικούς κάδους κρυοσυντήρησης υγρού αζώτου που εξασφαλίζει τη μετέπειτα χρησιμοποίησή του για επιτυχή γονιμοποίηση.

Η υαλοποίηση ως καινοτόμος μέθοδος κρυοσυντήρησης σπερματοζωαρίων

Η κρυοσυντήρηση αποτελεί µια νέα καινοτόμο µέθοδο κρυοσυντήρησης δειγµάτων µε εξαιρετικά χαµηλό αριθµό σπερµατοζωαρίων xρησιµοποιώντας την τεχνική της υαλοποίησης. Η µέθοδος αυτή προσφέρει:

 • Βέλτιστη διατήρηση της ανδρικής γονιµότητας
 • Ελάχιστη απώλεια σπερµατοζωαρίων κατόπιν απόψυξης
 • Μείωση της ανάγκης για επεµβατικές χειρουργικές διαδικασίες

Κάθε σπερµατοζωάριο συλλέγεται µεµονωµένα µε µικροχειρισµούς και τοποθετείται στην ειδική πλατφόρµα µε κρυοπροστατευτικό υλικό. Σε αντίθεση µε τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές κρυοσυντήρησης, η υαλοποίηση εγγυάται πλήρη ανάκτηση του αριθµού και της κίνησης των σπερµατοζωαρίων που κρυοσυντηρήθηκαν.

Συµβάλλει στην αποφυγή πολλαπλών χειρουργικών επεµβάσεων όπως η βιοψία όρχεος (TESE /microTESE) και στην διατήρηση της γονιµότητας.

Η µέθοδος απευθύνεται σε ολιγοσπερµικούς ασθενείς και σε όσους υπόκεινται σε βιοψία όρχεων.

iolife.eu - Κρυοσυντήρηση Σπέρματος - sperm-Freezing

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

Η κατάψυξη του σπέρματος ή κρυοσυντήρηση σπέρματος, είναι η διαδικασία συντήρησης των κυττάρων του σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση.

Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού iolife

Κρυοσυντήρηση ορχικού ιστού

Ο ορχικός ιστός επεξεργάζεται ώστε να απομονωθούν σπερματοζωάρια κατάλληλα για γονιμοποίηση η μελλοντική φύλλαξη τα οποία τοποθετούνται σε υγρό άζωτο  μέχρι να χρησιμοποιηθούν για μικρο-γονιμοποίηση (ICSI).

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?