Έλεγχος σπέρματος – Βιωσιμότητα Σπερματοζωαρίων

Ενεργοποίηση Σπέρματος Iolife

Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των προωθητικά κινούμενων σπερματοζωαρίων μετά από την επεξεργασία του δείγματος ώστε, με βάση τον αριθμό αυτό, να γίνει επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Το δείγμα σπέρματος επεξεργάζεται κατά τρόπο τέτοιο, ώστε να απομονωθούν τελικά μόνο τα προωθητικά κινούμενα σπερματοζωάρια. Υπολογίζεται ο συνολικός αριθμός των προωθητικά κινούμενων σπερματοζωαρίων μετά από την επεξεργασία του δείγματος ώστε, με βάση τον αριθμό αυτό, να γίνει επιλογή της καταλληλότερης μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής.

Μετά από επεξεργασία του δείγματος ελέγχεται η βιωσιμότητα των σπερματοζωαρίων μέσα στο 24ωρο, συνήθως με μέτρηση ανά 3-4ώρες. To τεστ αξιολογεί την ικανότητα των σπερματοζωαρίων να παραμένουν προωθητικά μέσα στο 24ωρο, γεγονός που καθιστά εφικτό το συντονισμό των επαφών με την ωορρηξία, αλλά και το χρονικό προγραμματισμό της σπερματέγχυσης ή των πολλαπλών σπερματεγχύσεων.

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?