Καλλιέργεια εμβρύων με τεχνολογία Time-lapse (Embryoscope plus)

Καλλιέργεια εμβρύων με τεχνολογία Time-lapse (Embryoscope plus) iolife

Tο Institute of Life έχει εγκαταστήσει το καινοτόμο σύστημα επώασης και παρακολούθησης για τα έμβρυα, EmbryoScope® Plus, που αποτελεί τον πλέον τεχνολογικά εξελιγμένο επωαστήρα

Το EmbryoScope® Plus είναι ο πλέον προηγμένος επωαστήρας, εφοδιασμένος με ειδική μικρό-κάμερα που μπορεί να παρακολουθεί ταυτόχρονα την εξέλιξη μέχρι και 240 εμβρύων, αντλώντας σημαντικές πληροφορίες για τον ρυθμό ανάπτυξής τους και την μετέπειτα δυναμική τους.
Οι εικόνες των εμβρύων που καταγράφονται σε πραγματικό χρόνο χρησιμεύουν ώστε, να δημιουργηθεί ένα time-lapse βίντεο. Αυτό αποτελεί την βάση για τους εξειδικευμένους εμβρυολόγους, οι οποίοι χρησιμοποιώντας εξελιγμένο λογισμικό σύστημα βαθμολογούν τα έμβρυα ως προς την ικανότητα τους να εμφυτευθούν. Αυτή  η νέα προσέγγιση στην αντικειμενική αξιολόγηση των εμβρύων χρησιμοποιώντας εξελιγμένα συστήματα τεχνητής νοημοσύνης (AI) και της εμπειρίας των εμβρυολόγων, μας δίνει την δυνατότητα να επιλέγουμε τα καταλληλότερα έμβρυα προς μεταφορά.

Ένα άλλο σημαντικό πλεονέκτημα του εμβρυοσκοπίου είναι ότι προσφέρει στα έμβρυα αμετάβλητες συνθήκες ανάπτυξης. Τα έμβρυα παραμένουν στο εμβρυοσκόπιο καθ ‘όλη τη διάρκεια παραμονής τους στο εργαστήριο, έτσι αποφεύγονται πιθανές διακυμάνσεις που θα μπορούσαν να συμβούν κατά τη διάρκεια της προγραμματισμένης εξέτασης από τους εμβρυολόγους.

Η σημαντικότητα της τεχνολογίας αυτής αποτυπώνεται στα αποτελέσματα επιτυχίας τα οποία υπερβαίνουν τον διεθνή μέσο όρο, σε ορισμένες κατηγορίες γυναικών, μέχρι και 25% .

Εκτός από τα αυξανόμενα ποσοστά επιτυχίας και τη μείωση του χρόνου εγκυμοσύνης, η επιλογή του πλέον κατάλληλου εμβρύου για τη μεταφορά οδηγεί επίσης σε χαμηλότερα ποσοστά αυτόματης αποβολής ή αίσθημα παλμών καθώς και σε περισσότερα έμβρυα καλύτερης ποιότητας, τα οποία μπορούν να χρησιμοποιηθούν τόσο για εμβρυομεταφορά όσο και για κρυοσυντήρηση για μελλοντική χρήση

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?