Καινοτόμες εργαστηριακές τεχνικές

Καινοτόμες εργαστηριακές τεχνικές iolife

Στηριζόμενοι σε καινοτόμες εργαστηριακές διαδικασίες αντιμετωπίζουμε το αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας και μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας

Η ενδελεχής διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας έχει ως σκοπό την εύρεση του αιτίου. Τελικός στόχος, όμως, παραμένει η αντιμετώπισή του με το βέλτιστο τρόπο, ώστε να φτάσουμε γρήγορα στο επιθυμητό αποτέλεσμα.

Για το λόγο αυτό και στηριζόμενοι σε καινοτόμες εργαστηριακές διαδικασίες αντιμετωπίζουμε το αίτιο και μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

H επιλογή του καταλληλότερου σπερματοζωαρίου κατά τη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής παίζει σπουδαίο ρόλο στην έκβαση του αποτελέσματος, καθώς επηρεάζει τόσο τα ποσοστά επιτυχίας των διαδικασιών, όσο και την ποιότητα και βιωσιμότητα των εμβρύων. Η επιλογή του καταλληλότερου σπερματοζωαρίου, λοιπόν, γίνεται μετά την επιλογή της καταλληλότερης εργαστηριακής μεθόδου, η οποία θα ανταποκρίνεται στις ξεχωριστές ανάγκες του κάθε περιστατικού.

SPERM VD – ΜΙΑ ΚΑΙΝΟΤΟΜΟΣ ΜΕΘΟΔΟΣ ΚΡΥΟΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΧΑΜΗΛΟΥ ΑΡΙΘΜΟΥ ΣΠΕΡΜΑΤΟΖΩΑΡΙΩΝ

Το sperm VD αποτελεί μια νέα μέθοδο κρυοσυντήρησης δειγμάτων με εξαιρετικά χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων χρησιμοποιώντας την τεχνική της υαλοποίησης. Η μέθοδος αυτή εγγυάται τη:

 

 • Βέλτιστη διατήρηση της ανδρικής γονιμότητας
 • Ελάχιστη απώλεια σπερματοζωαρίων κατά την απόψυξη
 • Μείωση της ανάγκης για επεμβατικές χειρουργικές διαδικασίες
 • Ευκολία στην συλλογή σπερματοζωαρίων

Σε αντίθεση με τις ήδη υπάρχουσες τεχνικές κρυοσυντήρησης που συχνά δεν ενδείκνυνται για περιπτώσεις πολύ χαμηλής συγκέντρωσης σπερματοζωαρίων και κατά τις οποίες ένα ποσοστό σπερματοζωαρίων δεν επιβιώνει της απόψυξης, το sperm VD εγγυάται πλήρη ανάκτηση του αριθμού και της κίνησης των σπερματοζωαρίων που κρυοσυντηρήθηκαν.

Επιπλέον, συμβάλλει στην αποφυγή χειρουργικών επεμβάσεων, όπως η βιοψία όρχεος (TESE/micro-TESE), ενώ σημαντικό πλεονέκτημα της νέας αυτής πλατφόρμας, αποτελεί το γεγονός ότι είναι εφικτή η απόψυξη μόνο του αριθμού σπερματοζωαρίων που είναι απαραίτητα σε σχέση με τον αριθμό ωαρίων που έχουν συλλεχθεί κατά τη διαδικασία ωοληψίας. Η μέθοδος απευθύνεται σε ολιγοσπερμικούς ασθενείς αλλά και σε ασθενείς που υπόκεινται σε διαδικασία βιοψίας όρχεως.

MICROFLUIDIC CHIPS

H μέθοδος δίνει τη δυνατότητα επεξεργασίας του δείγματος μέσω ειδικών πλακιδίων, τα οποία προσομοιάζουν τη φυσική επιλογή, χωρίς έντονες μηχανικές παρεμβάσεις στο δείγμα, οι οποίες θα επηρέαζαν αρνητικά τα σπερματοζωάρια (π.χ. αύξηση κατακερματισμού DNA, αύξηση οξειδωτικού στρες).

Τα microfluidic chips προχωρούν στο διαχωρισμό κινητών και ακίνητων σπερματοζωαρίων και τελικά απομονώνουν σπερματοζωάρια κινητά, με καλύτερη μορφολογία και δείκτη κατακερματισμού DNA από το αρχικό δείγμα.

Η μέθοδος προτείνεται και εφαρμόζεται σε περιστατικά με:

 • Υψηλό ποσοστό κατακερματισμού του DNA
 • Υψηλό βαθμό οξειδωτικού στρες
 • Περιστατικά επαναλαμβανόμενων αποβολών.
 • Χαμηλό ποσοστό μορφολογίας (τερατοσπερμία)

PICSI

Η μέθοδος PICSI, σύμφωνα με πολυάριθμες μελέτες, αποτελεί τη νέα προσέγγιση σχετικά με την επιτυχημένη επιλογή σπερματοζωαρίων κατά τη μέθοδο υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ICSI. Σύμφωνα με τη μέθοδο PICSI, τα σπερματοζωάρια που συνδέονται στο υαλουρονικό οξύ είναι αυτά τα οποία παρουσιάζουν τη μέγιστη ακεραιότητα στο DNA τους ενώ μοιάζει να είναι τα πιο ώριμα, κατάλληλα προς γονιμοποίηση σπερματοζωάρια.

Η μέθοδος προτείνεται και εφαρμόζεται ως αποτελεσματικότερη σε περιστατικά με:

 • Υψηλό ποσοστό κατακερματισμού του DNA
 • Ανεξήγητη υπογονιμότητα
 • Αδυναμία εμφύτευσης
 • Περιστατικά επαναλαμβανόμενων αποβολών.

IMCI

Ένα ακόμα επίπεδο βελτίωσης της μεθόδου υποβοηθούμενης αναπαραγωγής ICSI αποτελεί η καινοτόμα μέθοδος της IMCI. Σύμφωνα με τη μέθοδο, δίνεται η δυνατότητα μέσω μεγέθυνσης που φτάνει τις 6000 φορές, να επιλεγεί το καταλληλότερο σπερματοζωάριο ελέγχοντας στο μέγιστο τη μορφολογία του σε σχέση με την απλή ICSI. Η μέθοδος προτείνεται και εφαρμόζεται ως αποτελεσματικότερη σε περιστατικά με:

 • Ιδιαίτερα χαμηλά ποσοστά μορφολογίας (τερατοζωοσπερμία)
 • Χαμηλό αριθμό σπερματοζωαρίων (ολιγοσπερμία)
 • Αδυναμία εμφύτευσης

MACS

Η μέθοδος MACS αποτελεί ένα σημαντικό εργαλείο για τη βελτιστοποίηση της επιλογής των σπερματοζωαρίων κατά τις μεθόδους υποβοηθούμενης αναπαραγωγής. Αποτελεί μια νέα τεχνική διαχωρισμού αποπτωτικών και μη αποπτωτικών σπερματοζωαρίων με βάση την έκφραση της φωσφατιδυλσερίνης. Αποτέλεσμα είναι η απομάκρυνση σπερματοζωαρίων σε απόπτωση και τελικά συλλογή των “καλύτερων” από αυτά.

Η τεχνική φαίνεται να απομονώνει σπερματοζωάρια με χαμηλότερα ποσοστά κατακερματισμού DNA, υψηλότερα ποσοστά προωθητικής κινητικότητας, αλλά και μορφολογίας σε σχέση με τα αρχικά δείγματα.

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?