Κρυοσυντήρηση Σπέρματος

iolife.eu - Κρυοσυντήρηση Σπέρματος - sperm-Freezing

Η κατάψυξη του σπέρματος ή κρυοσυντήρηση σπέρματος, είναι η διαδικασία συντήρησης των κυττάρων του σπέρματος για μεταγενέστερη χρήση

Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος μας δίνει τη δυνατότητα να «παγώσουμε» το χρόνο και σε περίπτωση που τεθεί θέμα γονιμότητας για οποιοδήποτε λόγο, να υπάρχει άμεση διαθεσιμότητα κρυοσυντηρημένου σπέρματος. Η κρυοσυντήρηση του σπέρματος θεωρείται μια ασφαλής διαδικασία και δεν έχουν διαπιστωθεί προβλήματα σε μωρά που προέρχονται από κρυοσυντηρημένο σπέρμα.

Κρυοσυντήρηση Σπέρματος. Με αφορά;

Οι σύγχρονες συνθήκες ζωής και εργασίας, έχουν αλλάξει κατά πολύ τα δεδομένα της γονιμότητας του ανδρικού παράγοντα. Ο σύγχρονος άνδρας καλείται καθημερινά να αντιμετωπίσει αντίξοους παράγοντες που ενδέχεται να απειλούν την γονιμότητά του. Η μόλυνση του φυσικού περιβάλλοντος, το άγχος της καθημερινότητας, οι συνθήκες εργασιακού περιβάλλοντος, η πολύωρη καθιστική στάση, η παχυσαρκία, οι διατροφικές συνήθειες, το κάπνισμα και η υπέρμετρη κατανάλωση αλκοόλ, αποτελούν μερικούς από τους πιθανούς λόγους που μπορεί να προκαλέσουν αλλοιώσεις στην ποιότητα του ανδρικού σπέρματος.

Η επίδραση αυξάνεται με την πάροδο των ετών και επιβαρύνεται με την αύξηση της ηλικίας του άνδρα. Αυτό είναι ιδιαίτερα κρίσιμο δεδομένο καθώς η μεγάλη πλειοψηφία των αναπαραγωγικά ώριμων ανδρών καθυστερούν τη δημιουργία οικογένειας και την μεταθέτουν σε μεταγενέστερο χρόνο.

Για αυτό το λόγο η διατήρηση της γονιμότητας στο επίπεδο ποιότητας μιας νεαρότερης ηλικίας,  αποτελεί ένα πολύ καλό λόγο για τον άνδρα να επιλέξει έγκαιρα την κατάψυξη του σπέρματός του.

Αναλυτικότερα, η κρυοσυντήρηση του σπέρματος ενδείκνυται σε άνδρες που:

 • Θέλουν να διατηρήσουν το αναπαραγωγικό τους δυναμικό αναλλοίωτο, χωρίς την επίδραση της παρόδου της ηλικίας
 • Πρόκειται να λάβουν θεραπεία για καρκίνο ή να υποβληθούν σε χειρουργική επέμβαση προστάτη ή όρχεων, διαδικασίες οι οποίες μπορεί να βλάψουν την ποιότητα ή την παραγωγή του σπέρματος
 • Πρόκειται να υποβληθούν σε χειρουργική συλλογή σπερματοζωαρίων από όρχη ή επιδιδυμίδα, εφόσον η διαδικασία επιτύχει τη λήψη επαρκούς ποσότητας σπερματοζωαρίων
 • Εκτίθενται συστηματικά σε σπερματοτοξικούς παράγοντες στο χώρο διαβίωσης ή εργασίας τους, π.χ. χημικές ουσίες, ακτινοβολίες, υψηλές θερμοκρασίες
 • Υποφέρουν από δυσλειτουργίες εκσπερμάτωσης.
 • Παρουσιάζουν προοδευτική πτώση των παραμέτρων του σπέρματος
 • Έχουν ήδη υποβληθεί επιτυχώς σε θεραπεία βελτίωσης της ποιότητας του σπέρματος με πιθανά μη διατηρήσιμα αποτελέσματα

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?