ΕΛΕΓΧΩ ΤΗ ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΜΟΥ

Όλες οι νεότερες μελέτες αποκαλύπτουν ότι το 50% των προβλημάτων υπογονιμότητας αφορά τον ανδρικό παράγοντα, ποσοστό που τείνει να αυξάνει συνεχώς. Η ποιότητα του σπέρματος επηρεάζεται λόγω των διατροφικών συνηθειών, περιβαλλοντικών επιπτώσεων, συνθηκών εργασίας, καθώς και με την έλλειψη άσκησης.

Τα παραπάνω υπογραμμίζουν την ανάγκη ελέγχου της γονιμότητας του άνδρα, η οποία συνιστάται στις κάτωθι περιπτώσεις:

 • Για προληπτικούς λόγους
 • Λόγω βεβαρυμμένου ιατρικού ιστορικού
  • Κρυψορχία – κιρσοκήλη
  • Φλεγμονή/τραυματισμός γεννητικού συστήματος
  • Ενδοκρινολογική διαταραχή – δυσπλασία γεννητικού συστήματος
  • Ιστορικό Χειρουργείου/ων
  • Λήψη φαρμακευτικής αγωγής/αναβολικών
 • Σε ασθενείς με ανάγκη κρυοσυντήρησης σπέρματος
 • Προ της διαδικασίας υποβοηθούμενης αναπαραγωγής
 • Λόγω επανελέγχου μετά από αποτυχημένη διαδικασία υποβοηθούμενης αναπαραγωγής

Κατά τη διάρκεια διερεύνησης της υπογονιμότητας κρίνεται απαραίτητο να γίνουν εξετάσεις για τον έλεγχο γονιμότητας του άνδρα, για να μπορεί  πιο εύκολα να σχεδιαστεί η κατάλληλη θεραπευτική αντιμετώπιση. Πλέον της βασικής εξέτασης του σπερμοδιαγράμματος υπάρχουν πλέον εξειδικευμένες εξετάσεις, που μπορούν να προσφέρουν πληρέστερη εικόνα για την ποιότητα του σπέρματος και τους τρόπους βελτίωσής του.

Καινοτόμες εργαστηριακές τεχνικές iolife

Καινοτόμες εργαστηριακές τεχνικές

Στηριζόμενοι σε καινοτόμες εργαστηριακές διαδικασίες αντιμετωπίζουμε το αίτιο της ανδρικής υπογονιμότητας και μεγιστοποιούμε τις πιθανότητες επιτυχίας.

Iolife.eu - σπερμοδιάγραμμα - σπέρμα στο μικροσκόπιο

Σπερμοδιάγραμμα

Το σπερμοδιάγραμμα συνιστά την εξέταση “πρωταγωνιστή” στη διερεύνηση της ανδρικής υπογονιμότητας.

ενεργοποίηση σπέρματος iolife

Ενεργοποίηση σπέρματος - Βιωσιμότητα σπερματοζωαρίων

Το δείγμα σπέρματος επεξεργάζεται κατά τρόπο τέτοιο ώστε να απομονωθούν τελικά μόνο τα προωθητικά κινούμενα σπερματοζωάρια

γενετικός έλεγχος DNA σπέρμα IOLIFE έλεγχος κατακερματισμού dna

Έλεγχος κατακερματισμού DNA

Η πιο σημαντική εξέταση για τη λειτουργικότητα του σπέρματος είναι ο κατακερματισμός του DNA. H μέθοδος αξιολογεί την παρουσία κατατμήσεων

ΈΛΕΓΧΟΣ ΟΞΕΙΔΩΤΙΚΟΥ ΣΤΡΕΣ INSTITUTE OF LIFE

Έλεγχος οξειδωτικού στρες

Ο έλεγχος του βαθμού οξείδωσης αξιολογεί τα επίπεδα ROS (ROS:δραστικές ρίζες ελευθέρου οξυγόνου) ενώ αποτελεί σημαντική εξέταση …

μικροβιολογικός και βιοχημικός έλεγχος iolife

Μικροβιολογικός και βιοχημικός έλεγχος

Ο μικροβιολογικός έλεγχος προτείνεται όταν υπάρχει ιστορικό φλεγμονής ή όταν υπάρχουν ενδείξεις όπως έντονη οσμή, μεγάλος αριθμός …

διερεύνηση φλεγμονής σπέρματος

Διερεύνηση φλεγμονής ανδρικού γεννητικού συστήματος

Όταν το σπερμοδιάγραμμα δίνει ενδείξεις φλεγμονής (αυξημένος αριθμός στρογγυλών κυττάρων, βλέννα, αυξημένο ιξώδες, χαμηλή κινητικότητα) συνίσταται μια περαιτέρω διερεύνηση

ορμονικός έλεγχος iolife

Ορμονικός Έλεγχος

Ο ορμονικός έλεγχος είναι μια εξέταση αίματος που μετρά τα επίπεδα των ορμονών και διαδραματίζουν βασικό ρόλο στην παραγωγή του σπέρματος.

IOLIFE Άντρας συμβουλεύεται γιατρό απρόσωπη φωτογραφία ανδρική υπογονιμότητα ο γιατρός σημειώνει

Αζωοσπερμία – Παλίνδρομη εκσπερμάτιση

Η μη ύπαρξη σπερματοζωαρίων στο δείγμα ονομάζεται αζωοσπερμία. Σε περίπτωση που ένα σπερμοδιάγραμμα παρουσιάσει …

iolife - Υπερηχογράφημα ανδρικού γεννητικού συστήματος

Υπερηχογραφικός έλεγχος

Xρησιμοποιείται συχνά στη διάγνωση των αιτίων της ανδρικής υπογονιμότητας αλλά και άλλων προβλημάτων που συνδέονται με την ανδρική σεξουαλικότητα.

DNA ΓΕΝΕΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ IOLIFE

Γενετικός Έλεγχος

Ο γενετικός έλεγχος είναι μια σειρά από εξετάσεις αίματος. Η εξέλιξη της μοριακής βιολογίας και της γενετικής παρέχει τη δυνατότητα να ελεγχθούν τα γονίδια που εμπλέκονται στην παραγωγή σπέρματος και να εντοπιστούν τυχόν γενετικές ανωμαλίες.

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?