Κατακερματισμός DNA

dna iolife σχηματισμένο από σπερματοωάρια

Η πιο σημαντική εξέταση για τη λειτουργικότητα του σπέρματος είναι ο κατακερματισμός του DNA

Η πιο σημαντική εξέταση για τη λειτουργικότητα του σπέρματος είναι ο κατακερματισμός του DNA. H μέθοδος αξιολογεί την παρουσία κατατμήσεων στο DNA με την πλέον ενδεδειγμένη μέθοδο SCD. Αποτελεί δείκτη ακεραιότητας του μορίου του DNA, υψηλές τιμές του οποίου οφείλονται μεταξύ άλλων σε:

 • Ηλικία (>40)
 • Βεβαρυμμένο τρόπο ζωής (κάπνισμα, αλκοόλ κτλ)
 • Αυξημένο οξειδωτικό στρες

 

Ο έλεγχος προτείνεται σε ζευγάρια που παρουσιάζουν:

 • Χαμηλά ποσοστά επίτευξης εγκυμοσύνης
 • Κακής ποιότητας έμβρυα
 • Αναστολή ανάπτυξης εμβρύων
 • Επαναλαμβανόμενες αποβολές
 • Πιθανότητα εμφάνισης υψηλών ποσοστών συγγενών ανωμαλιών στους απογόνους.

Κατάτμηση DNA είναι εφικτό να υπάρξει ακόμα και σε περιπτώσεις που όλες οι υπόλοιπες σπερματολογικές παράμετροι κυμαίνονται σε φυσιολογικά επίπεδα. Σε δείγματα με υψηλή κατάτμηση (>30%) συνίστανται εξειδικευμένες εργαστηριακές τεχνικές επεξεργασίας σπέρματος, όπως απομόνωση με microfluidic chips, αλλά και ειδικές μέθοδοι υποβοηθούμενης αναπαραγωγής όπως ICSI και PICSI.

Σχετικά Θέματα

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?