1. Εισαγωγή

Οι παρόντες Όροι Χρήσης (εφεξής, χάριν συντομίας, «Όροι») ρυθμίζουν τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις αναφορικά με τη χρήση της εφαρμογής MY LIFE LIVE (εφεξής, χάριν συντομίας, «Εφαρμογή»).

Η παρούσα Εφαρμογή παρέχεται από το «INSTITUTE OF LIFE-ΙΑΣΩ», διεύθυνση  Λεωφ.Κηφισίας 37-39 στην πόλη Μαρούσι και ΤΚ 15123 (εφεξής, «IOL»). Η εγκατάσταση της Εφαρμογής στη συσκευή του κινητού τηλεφώνου σας, συνεπάγεται ότι έχετε διαβάσει, κατανοήσει και αποδεχθεί ανεπιφύλακτα τους παρόντες Όρους. Σε περίπτωση που διαφωνείτε με οποιονδήποτε Όρο, θα πρέπει να διακόψετε άμεσα τη χρήση της Εφαρμογής και των παρεχόμενων μέσω αυτής υπηρεσιών. Ως εκ τούτου, συνιστάται η προσεκτική ανάγνωση των παρόντων Όρων πριν από την εγκατάσταση ή καθ’ οιονδήποτε τρόπο χρήση της Εφαρμογής.

 1. Εγγραφή και Άδεια Χρήσης

Με την αποδοχή των  παρόντων Όρων και την εγκατάσταση της Εφαρμογής στο κινητό σας τηλέφωνο, παρέχεται σε εσάς μη αποκλειστική, μη μεταβιβάσιμη και ελευθέρως ανακλητή άδεια χρήσης της Εφαρμογής αποκλειστικά και μόνο για προσωπική σας χρήση και σύμφωνα με τους παρόντες Όρους και την εφαρμοστέα νομοθεσία.

Για τη χρήση από εσάς της Εφαρμογής, θα πρέπει να δημιουργήσετε  λογαριασμό, συμπληρώνοντας αλφαριθμητικό όνομα χρήστη (username) και κινητό τηλέφωνο. Κατά την εγγραφή θα σας αποδοθεί αρχικός κωδικός εισόδου στην εφαρμογή, τον οποίο θα κληθείτε να τροποποιήσετε κατά την επόμενη είσοδό σας στην εφαρμογή, με ταυτόχρονη επαλήθευση της ταυτότητάς σας μέσω εισαγωγής ενός 6-ψήφιου αριθμού που θα λάβετε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό σας τηλέφωνο.

 

Διαδικασία

 1. Θα σας έρθει με SMS στο κινητό που έχετε δηλώσει ( IOL φόρμα)  ένας αρχικός κωδικός εισόδου στην εφαρμογή,
 2. Σαν user Name χρησιμοποιείτε το  Patient ID
 3. Κατά την πρώτη είσοδο στην εφαρμογή με user Name το Patient ID και χρήση του αρχικού κωδικού εισόδου που σας έχει αποσταλεί με SMS , θα κληθείτε να τροποποιήσετε τον κωδικό εισόδου με έναν της αρέσκειας σας με ταυτόχρονη επαλήθευση της ταυτότητάς σας μέσω εισαγωγής ενός 6 ψήφιου αριθμού που θα λάβετε μέσω μηνύματος (sms) στο κινητό τηλέφωνο που έχετε δηλώσει.
 4. Κάθε φορά που θα πραγματοποιείτε είσοδο στην εφαρμογή θα χρησιμοποιείτε user Name το  Patient ID σας και τον τον κωδικό εισόδου του βήματος 3 με ταυτόχρονη επαλήθευση της ταυτότητάς σας μέσω εισαγωγής ενός 6 ψήφιου αριθμού που θα λάβετε μέσω μηνύματος (sms)  .

 

Προκειμένου να χρησιμοποιήσετε την Εφαρμογή, θα πρέπει να έχετε συμπληρώσει το δέκατο όγδοο (18ο) έτος της ηλικίας σας. Σε κάθε περίπτωση, το IOL επιφυλάσσεται του δικαιώματος να αναστείλει ή να διακόψει ανά πάσα στιγμή τη λειτουργία της Εφαρμογής ή την πρόσβασή σας σε αυτήν, με ή χωρίς προειδοποίηση, και χωρίς να φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη. Το IVF, δε, διατηρεί το δικαίωμα να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους και οι σχετικές τροποποιήσεις θα γνωστοποιούνται σε εσάς με πρόσφορο τρόπο.

 1. Υποχρεώσεις Χρηστών

Υπάρχουν κανόνες και περιορισμοί στη χρήση της Εφαρμογής. Αυτοί έχουν τεθεί σε συμμόρφωση με το εκάστοτε ισχύον νομικό πλαίσιο, προς το σκοπό της προστασίας των χρηστών και της αποφυγής περιπτώσεων κατάχρησης, αλλά και προς το σκοπό παροχής της καλύτερης δυνατής εμπειρίας σε όλους τους χρήστες της Εφαρμογής. Οποιαδήποτε παραβίαση αυτών των κανόνων μπορεί να οδηγήσει σε προσωρινή ή οριστική διακοπή της πρόσβασης στην Εφαρμογή, χωρίς το IVF να φέρει οποιαδήποτε σχετική ευθύνη.

Ειδικότερα:

 1. Παράνομη χρήση: Απαγορεύεται η χρήση της Εφαρμογής ή των παρεχόμενων πληροφοριών για παράνομους σκοπούς ή για την προώθηση οποιασδήποτε παράνομης δραστηριότητας.
 2. Μη εξουσιοδοτημένη πρόσβαση: Κατά τη χρήση της Εφαρμογής δεν επιτρέπεται να προβείτε σε κάποια από τις ακόλουθες ενέργειες: (α) ανίχνευση, σάρωση ή δοκιμή της ευπάθειας οποιουδήποτε συστήματος ή δικτύου ή η παραβίαση ή παράκαμψη μέτρων ασφάλειας ή ταυτοποίησης, (β) προσπάθεια απόκτησης πρόσβασης στην Εφαρμογή με οποιονδήποτε άλλο τρόπο πλην του ενδεδειγμένου, (γ) παρέμβαση, διακοπή ή προσπάθεια παρέμβασης ή διακοπής της πρόσβασης άλλου χρήστη στην Εφαρμογή.
 3. Παραβίαση της ιδιωτικότητας των τρίτων: Απαγορεύεται η αποκάλυψη των δεδομένων υγείας ή άλλων πληροφοριών τρίτων προσώπων χωρίς τη ρητή τους άδεια και εξουσιοδότηση.
 4. Προσβολή δικαιωμάτων πνευματικής ή βιομηχανικής ιδιοκτησίας: Απαγορεύεται η αναπαραγωγή, αντιγραφή, πώληση, εμπορία ή μεταπώληση της Εφαρμογής, του σχεδιασμού και της εμφάνισής της ή οποιασδήποτε πληροφορίας που προέρχεται από αυτήν. Απαγορεύεται, επίσης, η τροποποίηση ή αναδιανομή του περιεχομένου της εφαρμογής, χωρίς την προηγούμενη γραπτή έγκριση του IVF. Επιπλέον, δεν επιτρέπεται η χρήση της Εφαρμογής για σκοπούς εμπορικής εκμετάλλευσης.

Πιο συγκεκριμένα, ενδεικτικά και όχι περιοριστικά, οι χρήστες της Εφαρμογής οφείλουν να μη χρησιμοποιούν την Εφαρμογή για:

 1. να δημιουργήσουν ενόχληση, ταλαιπωρία, αναστάτωση ή περιουσιακή ζημιά στους λοιπούς χρήστες της Εφαρμογής ή σε οποιοδήποτε φυσικό ή νομικό πρόσωπο,
 2.  δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, που δεν είναι σύννομο ή έρχεται σε αντίθεση με τα χρηστά και συναλλακτικά ήθη, ή μεταδίδεται με τρόπο που παρενοχλεί τρίτους ή βλάπτει τα ατομικά και κοινωνικά δικαιώματα τρίτων, είναι απειλητικό, προσβλητικό, συκοφαντικό, δυσφημιστικό, χυδαίο, άσεμνο, λιβελογραφικό αποτελεί παραβίαση του απορρήτου, ή εκφράζει φυλετικές, εθνικές ή άλλες διακρίσεις,
 3. να προκαλέσουν βλάβη σε ανήλικο,
 4.  δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου, για το οποίο οι χρήστες δεν έχουν δικαίωμα μετάδοσης (όπως εμπιστευτικές πληροφορίες που αποκτήθηκαν ή αποκαλύφθηκαν ως μέρος συμβατικών σχέσεων ή που καλύπτονται με συμφωνίες εμπιστευτικότητας),
 5.  αποστολή, δημοσίευση, ή μετάδοση με άλλους τρόπους περιεχομένου το οποίο παραβιάζει οποιαδήποτε ευρεσιτεχνία, εμπορικό σήμα, εμπορικό μυστικό, πνευματικά δικαιώματα ή άλλα ιδιοκτησιακά δικαιώματα τρίτων,
 6.  να παραπλανήσουν οποιονδήποτε ως προς την προέλευση του περιεχομένου της Εφαρμογής, να ζημιώσουν με οποιονδήποτε τρόπο τη φήμη του IVF ή τρίτων, να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια της Εφαρμογής, να εμποδίσουν οποιονδήποτε χρήστη να έχει πρόσβαση σε αυτή,
 7.  να εγκαταστήσουν και προωθήσουν, με οποιοδήποτε τρόπο, οποιουδήποτε είδους διαφήμιση ή μη ζητηθέντα από τον λήπτη ηλεκτρονικά μηνύματα (spam), αλυσιδωτές επιστολές, συστήματα πυραμίδων και οποιαδήποτε άλλη μορφή ανεπιθύμητης προώθησης περιεχομένου ή αλληλογραφίας,
 8.  δημοσίευση, αποστολή με e-mail ή μετάδοση με άλλους τρόπους υλικού, το οποίο περιέχει ιούς ή κακόβουλο λογισμικό οποιουσδήποτε άλλους κώδικες, αρχεία ή προγράμματα που έχουν σχεδιαστεί με σκοπό την διακοπή, την πρόκληση βλάβης, την καταστροφή ή τη διακοπή της λειτουργίας οποιουδήποτε λογισμικού ή υλικού υπολογιστών,
 9.  παρενόχληση τρίτων με οποιοδήποτε τρόπο,

Οφείλετε να αποζημιώνετε πλήρως το IVF για οποιαδήποτε ζημία, απώλεια, δαπάνη, με τα οποία τυχόν επιβαρυνθεί, άμεσα ή έμμεσα, εξαιτίας εκ μέρους σας  χρήσης της Εφαρμογής κατά τρόπο που παραβιάζει τους παρόντες Όρους ή/και την ισχύουσα νομοθεσία.

 1. Πνευματική Ιδιοκτησία

Όλα τα δικαιώματα πνευματικής ιδιοκτησίας, διπλώματα ευρεσιτεχνίας ή οποιοδήποτε άλλο δικαίωμα στην Εφαρμογή και στις πληροφορίες (εξαιρουμένων αυτών που παρέχονται από τους χρήστες αυτής) ανήκουν αποκλειστικά στο IOL ή τους συνεργάτες που θα υποδειχθούν από αυτό. Τα στοιχεία της Εφαρμογής, συμπεριλαμβανομένων ενδεικτικά του γενικού σχεδιασμού, των εικόνων και γραφικών, της επιλογής και της διάρθρωσης αυτών, προστατεύονται από την υφιστάμενη νομοθεσία περί πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας.

Τα εμπορικά σήματα, οι επωνυμίες και τα λογότυπα που περιέχονται ή επιδεικνύονται από την Εφαρμογή ανήκουν στο IVF. Ως εκ τούτου, απαγορεύεται οποιαδήποτε αντιγραφή, διανομή, μεταφορά, μεταποίηση, μεταπώληση, δημιουργία παράγωγης εργασίας ή παραπλάνηση του κοινού σχετικά με τον πραγματικό δικαιούχο του περιεχομένου, των εμπορικών σημάτων και λοιπόν διακριτικών σημάτων που περιλαμβάνονται στην Εφαρμογή. Τυχόν αναπαραγωγή, επανέκδοση, φόρτωση, ανακοίνωση, διάδοση ή μετάδοση ή οποιαδήποτε άλλη χρήση του περιεχομένου με οποιοδήποτε τρόπο ή μέσο για εμπορικούς ή σκοπούς άλλους, επιτρέπεται μόνο κατόπιν προηγούμενης γραπτής άδειας του IVF. Σε διαφορετική περίπτωση, οι ως άνω ενέργειες μπορεί να αποτελέσουν προσβολή των δικαιωμάτων πνευματικής/βιομηχανικής ιδιοκτησίας του IVF, το οποίο διατηρεί το δικαίωμα αποζημίωσης για οποιαδήποτε άμεση ή έμμεση, θετική ή αποθετική ζημία τυχόν υποστεί, σύμφωνα με τις διατάξεις της κείμενης νομοθεσίας.

 1. Ασφάλεια

To IVF λαμβάνει όλα τα απαραίτητα και κατάλληλα τεχνικά και οργανωτικά μέτρα, προκειμένου να διασφαλίζεται η ασφάλεια των προσωπικών δεδομένων που τυγχάνουν επεξεργασίας μέσω της Εφαρμογής.

Αναφορικά με τον προσωπικό κωδικό πρόσβασής σας στην Εφαρμογή που δημιουργείται και εισάγεται αποκλειστικά από εσάς, σημειώνεται ότι είστε αποκλειστικά υπεύθυνος/η για τη φύλαξή του και δεν θα πρέπει να τον αποκαλύψετε σε οποιονδήποτε τρίτο. Κάθε χρήστης παραμένει υπεύθυνος ο ίδιος για κάθε ενέργεια/χρήση του λογαριασμού του στην Εφαρμογή που γίνεται με τη χρήση του προσωπικού κωδικού του. Τo IVF δεν ευθύνεται για οποιαδήποτε ζημία από τυχόν πρόσβαση τρίτου με οποιονδήποτε τρόπο στα προσωπικά σας στοιχεία στην Εφαρμογή. Σε περίπτωση που χάσετε ή ξεχάσετε τον κωδικό πρόσβασής σας ή υποψιάζεστε μη εξουσιοδοτημένη χρήση του λογαριασμού σας ή οποιαδήποτε ενδεχόμενη παραβίαση ασφάλειας, θα πρέπει να ενημερώνετε άμεσα το IVF.

 1. Σύνδεσμοι σε διαδικτυακούς τόπους τρίτων

Η Εφαρμογή δύναται, μεταξύ άλλων, να παρέχει υπερ-συνδέσμους (links) σε ιστοσελίδες τρίτων, οι οποίοι έχουν  τον αποκλειστικό έλεγχο  για το περιεχόμενο που αναρτούν σε αυτές και συνεπώς την πλήρη (αστική και ποινική) ευθύνη για την ασφάλεια των ιστοσελίδων τους, το σύννομο και την εγκυρότητα του περιεχομένου και των υπηρεσιών τους  ως και την ευθύνη για την αποκατάσταση κάθε αξίωσης από τυχόν  παραβίαση δικαιωμάτων άλλων προσώπων, όπως ενδεικτικά δικαιώματα πνευματικής και βιομηχανικής ιδιοκτησίας κλπ., αποκλειόμενης ρητά κάθε ευθύνης του IVF για το περιεχόμενο των ιστοσελίδων αυτών.

Οι χρήστες υποχρεούνται να απευθύνονται απευθείας στους παρόχους των ιστοσελίδων αυτών για τυχόν ερωτήσεις ή άλλα θέματα που σχετίζονται με την επίσκεψη ή/και τη χρήση των ιστοσελίδων αυτών.

Οι χρήστες αναγνωρίζουν ότι το IVF δεν υποχρεούται, ούτε δύναται να ελέγξει την ασφάλεια και το περιεχόμενο των ιστοσελίδων και των υπηρεσιών τρίτων, για τις οποίες παρέχεται σύνδεσμος στην Εφαρμογή. Σε κάθε περίπτωση, το IVF διατηρεί το δικαίωμα να αφαιρεί οποτεδήποτε, κατά την κρίση του, από την Εφαρμογή συνδέσμους, οι οποίοι μεταφέρουν τον χρήστη σε ιστοσελίδες τρίτων,  καθώς και να διακόπτει την διάθεση των υπηρεσιών αυτών.

 1. Αποποίηση Ευθύνης

Η χρήση της Εφαρμογής γίνεται με δική σας ευθύνη. Η Εφαρμογή, οι υπηρεσίες και οι πληροφορίες παρέχονται “ως έχουν” και “όπως είναι διαθέσιμες”. Κατά το μέτρο που επιτρέπεται από τη νομοθεσία: (α) το IVF δεν φέρει οποιαδήποτε ευθύνη, συμβατική, αδικοπρακτική (συμπεριλαμβανομένης της περίπτωσης αμελείας ή αντικειμενικής ευθύνης) ή οποιαδήποτε άλλη ευθύνη σε σχέση με την Εφαρμογή και τη χρήση της και (β) το IVF δεν παρέχει οποιαδήποτε εγγύηση οποιουδήποτε είδους, ρητή, σιωπηρή, συμπεριλαμβανομένης, ενδεικτικά, αναφορικά με την συνεχή λειτουργία της Εφαρμογής ή τη συνεχή δυνατότητα πρόσβασής σας σε αυτήν.

Με την επιφύλαξη των ανωτέρω και της ισχύουσας νομοθεσίας, το IVF δε φέρει οποιαδήποτε ευθύνη αναφορικά με οποιοδήποτε τεχνικό σφάλμα της Εφαρμογής, για οποιαδήποτε ζημία προκληθεί στους χρήστες ή στον εξοπλισμό τους κατά τη χρήση της. Με την αποδοχή των παρόντων Όρων, παραιτείστε από κάθε τυχόν αξίωση έναντι του IVF ή έναντι των νομίμων εκπροσώπων του, διευθυντών, υπαλλήλων, μετόχων ή συνεργατών του για οποιαδήποτε ζημία ή βλάβη προκύψει ή σχετίζεται με οποιονδήποτε τρόπο με τη χρήση ή αδυναμία χρήσης από εσάς της Εφαρμογής.

 1. Γενικοί Όροι

Το IVF επιφυλάσσεται του δικαιώματος να τροποποιεί οποτεδήποτε τους παρόντες Όρους, με ανάρτηση στην Εφαρμογή της εκάστοτε επικαιροποιημένης έκδοσης, χωρίς προηγούμενη ειδοποίηση των χρηστών. Για αυτό το λόγο, παρακαλείσθε να ανατρέχετε στους Όρους ανά τακτά χρονικά διαστήματα, προκειμένου να ενημερώνεστε για κάθε σχετική τροποποίηση.

Εάν οποιαδήποτε διάταξη των ανωτέρω Όρων κριθεί ή καταστεί άκυρη ή ακυρώσιμη, καταχρηστική, αντίθετη προς το νόμο ή τα χρηστά ήθη, παύει αυτοδικαίως να ισχύει και αφαιρείται από τους παρόντες Όρους, χωρίς να θίγεται με οποιονδήποτε τρόπο η ισχύς και εκτελεστότητα των λοιπών Όρων.

Τυχόν μη ενάσκηση από το IVF των  δικαιωμάτων του που απορρέουν από τους παρόντες Όρους δεν συνεπάγεται παραίτησή του  από τα δικαιώματα αυτά.

Οι παρόντες Όροι, καθώς και οποιαδήποτε τροποποίησή τους, διέπονται, ερμηνεύονται και συμπληρώνονται από το ελληνικό δίκαιο. Σε περίπτωση οποιασδήποτε διαφωνίας, συμφωνείται ρητά ότι τα Δικαστήρια της Αθήνας θα έχουν αποκλειστική αρμοδιότητα για την επίλυσή της.

 1. Ανωτέρα βία

Το IVF δεν φέρει καμία ευθύνη εάν για λόγους ανωτέρας βίας (π.χ. κακές καιρικές συνθήκες, απεργίες) υπάρχει αδυναμία χρήσης της Εφαρμογής ή πρόσβασης σε αυτήν.

 1. Προστασία Προσωπικών Δεδομένων

Αναφορικά με το την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων μέσω της Εφαρμογής, μπορείτε να ενημερωθείτε από την οικεία Πολιτική Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων, η οποία είναι διαθέσιμη εδώ.

©2024  finad sa logo Finead SA


  (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

  skype icon iolife

   (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

   Log in with your credentials

   Forgot your details?