Έλεγχος οξειδωτικού στρες

Ο έλεγχος του βαθμού οξείδωσης αποτελεί σημαντική εξέταση αξιολόγησης του γονιμοποιητικού δυναμικού. Η ύπαρξη αυξημένου οξειδωτικού στρες αποτελεί κύρια αιτία ανδρικής υπογονιμότητας

Ο έλεγχος του βαθμού οξείδωσης αξιολογεί τα επίπεδα ROS (ROS: δραστικές ρίζες ελευθέρου οξυγόνου), ενώ αποτελεί σημαντική εξέταση αξιολόγησης του γονιμοποιητικού δυναμικού. Η ύπαρξη αυξημένου οξειδωτικού στρες αποτελεί κύρια αιτία ανδρικής υπογονιμότητας καθώς:

  • Επηρεάζει αρνητικά την κινητικότητα και τη μορφολογία των σπερματοζωαρίων
  • Εμποδίζει τη σύντηξη του ωαρίου με το σπερματοζωάριο
  • Προκαλεί βλάβες στο πυρηνικό και μιτοχονδριακό DNA

Σε περιπτώσεις που κρίνεται αναγκαίο χορηγείται κατάλληλη αντιοξειδωτική αγωγή. Επιπλέον, ακολουθείται κατάλληλη μέθοδος επεξεργασίας που απομονώνει δείγμα με χαμηλότερο οξειδωτικό στρες από το αρχικό.

Σχετικά Θέματα

©2021   Finead SA

CONTACT US

We're not around right now. But you can send us an email and we'll get back to you, asap.

Sending

Log in with your credentials

Forgot your details?


    (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.

      (!) Παρακαλούμε ΜΗΝ εισάγετε σε αυτό το πεδίο προσωπικές πληροφορίες και δεδομένα υγείας.